example2

Wizualizacja proj. urbanistycznego. Akwarela. Klient: HELLMUTH, OBATA+KASSABAUM

Koncepcja

example2

Podrys ołówkowy pod akwarelę. Klient: HELLMUTH, OBATA+KASSABAUM

Koncepcja

example2

Wizualizacja proj. urbanistycznego. Akwarela. Klient: HELLMUTH, OBATA+KASSABAUM

Koncepcja

example2

Wizualizacja proj. urbanistycznego. Akwarela. Klient: HELLMUTH, OBATA+KASSABAUM

Koncepcja

example2

Wizualizacja proj. urbanistycznego. Akwarela. Klient: HELLMUTH, OBATA+KASSABAUM

Koncepcja

example2

Wizualizacja proj. urbanistycznego. Akwarela. Klient: HELLMUTH, OBATA+KASSABAUM

Koncepcja

example2

Wizualizacja proj. urbanistycznego. Akwarela. Klient: HELLMUTH, OBATA+KASSABAUM

Koncepcja