example2

Wizualizacja projektu koncepcyjnego. Akwarela. Klient: HELLMUTH, OBATA+KASSABAUM

Koncepcja

example2

Podrys ołówkowy pod akwarelę. Klient: HELLMUTH, OBATA+KASSABAUM

Koncepcja

example2

Szkic wnętrza foyer wysokościowca. Klient: HELLMUTH, OBATA+KASSABAUM

Koncepcja