example2

Zbiorcza plansza projektu koncepcyjnego.

Koncepcja, Projekt

example2

Aksjonometria kolorystyczna - szkic.

Koncepcja, Projekt

example2

Rysunek techniczny - Autocad.

Koncepcja, Projekt

example2

Renesansowa kompozycja.

Koncepcja, Projekt

example2

Zabytkowe aleje.

Koncepcja, Projekt

example2

Układ ścieżek spacerowych.

Koncepcja, Projekt

example2

Akwarela

Koncepcja, Projekt

example2

Akwarela.

Koncepcja, Projekt

example2

Akwarela.

Koncepcja, Projekt

example2

Szkic w tuszu - podrys pod akwarelę.

Koncepcja, Projekt

example2

Akwarela

Koncepcja, Projekt