example2

Zdjęcia powykonawcze z realizacji gabinetów. Rejestracja.

Koncepcja, Wykonanie, Projekt

example2

Zdjęcia powykonawcze z realizacji gabinetów. Zaplecze rejestracji.

Koncepcja, Wykonanie, Projekt

example2

Zdjęcia powykonawcze z realizacji gabinetów. Kącik zabaw dla dzieci.

Koncepcja, Wykonanie, Projekt

example2

Zdjęcia powykonawcze z realizacji gabinetów. Poczekalnia pacjentów.

Koncepcja, Wykonanie, Projekt

example2

Zdjęcia powykonawcze z realizacji gabinetów. Poczekalnia pacjentów.

Koncepcja, Wykonanie, Projekt

example2

Zdjęcia powykonawcze z realizacji gabinetów. Gabinet stomatologiczny.

Koncepcja, Wykonanie, Projekt

example2

Zdjęcia powykonawcze z realizacji gabinetów. Gabinet stomatologiczny.

Koncepcja, Wykonanie, Projekt

example2

Zdjęcia powykonawcze z realizacji gabinetów. Wnętrze gabinetu laryngologicznego.

Koncepcja, Wykonanie, Projekt

example2

Projekt karty rejestracyjnej gabinetu stomatologiczn-laryngologicznego.

Koncepcja, Wykonanie, Projekt