Architektura:

 

Pełny zakres usług w zakresie projektowania architektonicznego bez ograniczeń„ niezbędnych do uzyskana pozwolenia na budowę™:

 

-       inwentaryzacje, notaty terenowe architektoniczno-budowlane do celów projektowych 

        jak i archiwalnych

-       analizy chł‚onności terenu oraz zagospodarowania terenu

-       przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i 

        zagospodarowania terenu

-       projekty koncepcyjne ( analizy programowo-przestrzenne )

-       projekty architektoniczno-budowlane

-       projekty zagospodarowania terenu

-       uszczegółowione projekty budowlane ( wykonawcze )

-       koordynacja projektów z opracowaniami branżowymi oraz innymi uzgodnieniami wymaganymi w rozporzą…dzeniach ministerialnych

-       formalne prezentacje projektów dla klientów ( rendery komputerowe oraz odręczne akwarele architektoniczne )

-       tworzenie modeli trójwymiarowych do celów projektowych i prezentacyjnych

-       opracowania plastyczne elewacji, wnętrz i wyposażenia obiekółw oraz zagospodarowania terenu

-       nadzór autorski

 

            dodatkowo

 

            Do każdego projektu architektoniczno-budowlanego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oferujemy finalne wizualizacje

            w postaci realistycznych renderów budynku.

 

Ogrody:

 

-       projekty ogrodów prywatnych

-       projekty zagospodarowania publicznych terenów zieleni - placów, skwerów, osiedli mieszkaniowych, terenów rekreacyjnych

-       projekty i koncepcje terenów firmowych, szkolnych, itp.

-       projekt ogrodu w zgodzie z naturą i€“ projektowanie permakulturowe

-       projekty nawierzchni

-       projekty systemów automatycznego nawadniania

-       projekty architektoniczne elementów mał‚ej architektury

-       projekty zieleni przy drogach

-       projekty i koncepcje rewitalizacji parków

-       projekty i koncepcje rewaloryzacji zabytkowych założeń„ ogrodowych

-       projekty placów zabaw

-       aranżacje tarasów i balkonów

-       inwentaryzacje zieleni, drzewostanu, sadów, parków itp.

-       szczegół‚owy dobór roś›lin

-       uzupełnienie i ożywienie istnieją…cego ogrodu

-       ocena wartości krajobrazu

-       programy funkcjonalno - użytkowe w zakresie zieleni

-       studia, analizy kompozycyjno -€“ przestrzenne

-       projekty ś›cieżek dydaktycznych, przyrodniczych

-       nadzór autorski nad projektami

-       doradztwo w zakresie architektury krajobrazu

-       dokumentacja fotograficzna

 

        pielęgnacja ogrodu:

 

-       cięcie i formowanie roś›lin

-       nawożenie

-       plewienie

-       ochrona roś›lin przed chorobami i szkodnikami, takźe naturalna

-       przycinanie drzew i krzewów

-       zabezpieczanie roś›lin przed zimą

-       sadzenie roślin, krzewów i drzew

-       nasadzenia rabat ozdobnych

-       przesadzanie niedużych roślin

-       pielę™gnacja roślin doniczkowych

-       doradztwo przy pielęgnacji roś›lin i istniejącego ogrodu

 

            dodatkowo

 

            W ciągu roku wybieramy 1 ogród który wykonujemy z niezwykłym zaangażowaniem, 

            dbając o każdy detal Państwa wymarzonej zielonej przestrzeni.

 

Wnętrza:

 

-       projekty wnętrz prywatnych

-       projekty wnętrz publicznych

-       projekty wnę™trz komercyjnych

-       projekty mebli i wyposażenia pomieszczeń

-       modernizacja i aranżacja wnętrz

-       aranżacja zieleni we wnę™trzu

-       aranżacje wystaw sklepowych

-       adaptacje i stylizacje budynków zabytkowych

-       indywidualne dekoracje na życzenie klienta

-       dobór kolorystyki we wnętrzu

-       szczegół‚owe projekty tarasów i balkonów

-       szczegółowe projekty wnętrz oranżerii

-       inwentaryzacje pomieszczeń„ wszelakiego typu

-       nadzór autorki projektu

-       dokumentacja fotograficzna

 

Grafika:

 

-       ilustracje architektoniczne ( akwarele prezentacyjne, rysunki techniczne dwuwymiarowe, trójwymiarowe )

-       okładki i ilustracje do czasopism, opowiadań„,  albumów i ksiąźek

-       komiksy

-       portrety

-       grafika z wykorzystaniem analogowych narzędzi artystycznych ( tusz, ołówek, akwarele, suchy pędzel )

-       grafika digitalna przy wykorzystaniu nowoczesnych cyfrowych narzę™dzi ( tablet, znajomość oprogramowania Adobe Photoshop, CorelDraw, CorelPainter )

-       concept-art i fan-art

-       designy  związane z grafiką… użytkową… ( reklamami,teledyskami, stronami internetowymi )

 

Eko:

 

Na życzenie klienta uwzglę™dniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii proekologicznych. Promujemy w naszych projektach zastosowanie materiałów z odzysku, zintegrowanych systemów odzyskiwania i wykorzystania wody deszczowej i energii solarnej, surowców przyjaznych dla śodowiska i czł‚owieka. Edukujemy klienta w zakresie ś›wiadomości ekologicznej w celu zwiększania jego poczucia odpowiedzialnoś›ci za ochronę™ środowiska.