Projekt budowlany energooszczędnego domu jednorodzinnego w Głogoczowie

28.06.2016

Zakoń„czyliś›my prace nad projektem budowlanym / wykonawczym budowy energooszczędnego domu jednorodzinnego w Gł‚ogoczowie uwień„czone uzyskaniem pozwolenia na budowꙠw październiku 2016r.

Wizualizacje oraz rysunki techniczne dostępne pod linkiem na naszej stronie:
http://ekoartprojekt.pl/projekty,zobacz,143,dom,jednorodzinny,w,glogoczowie,2.html


Projekt pokoju matki z dzieckiem w supermarkecie Tesco Extra przy ul. Wielickiej w Krakowie

28.06.2016

                                          Zakończyliś›my prace wykoń„czeniowe w pomieszczeniu matki z dzieckiem w supermarkecie Tesco Extra przy ul. Wielickiej w Krakowie.

Zdję™cia z realizacji dostę™pne pod linkiem na naszej stronie:

http://ekoartprojekt.pl/projekty,zobacz,144,pokoj,matki,z,dzieckiem,tesco,extra,ul,wielicka,w,krakowie.html