Hans Kloss - Stawka większa niż plakat

19.03.2012

W odniesieniu do premiery filmu Patryka Vegi "Hans Kloss. Stawka wię™ksza niż Ś›mierć‡" poruszamy w Dzienniku Polskim dyskusję™ na temat nawią…zań„ ideowych w dobie digitalnego marketingu i konfrontujemy plakat filmowy z okł‚adką… komiksu "Epizody z Auschwitz" wykonanego dla K&L Press. Polecamy szerzej cał‚ość‡ artykuł‚u Rafał‚a Stanowskiego, który znaleźć‡ można pod adresem:

http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/kultura/1211036-hans-kloss-stawka-wieksza-niz-plakat.htm


Weekly Reader Issue 14

18.03.2012

W porozumieniu z amerykańskim wydawnictwem edukacyjnym Weekly Reader (The Reader's Digest Association), nasza ilustracja "Platybelodon" ukaże się™ w 14 zeszycie podrę™cznika szkolnego Current Science.