Fototapeta Cherry Blossom

21.11.2012

Zrealizowano fototapetę™ "Cherry Blossom" wykorzystują…cą… autorską… grafikę™ jako metodę™ aranźacji mieszkania w Krakowie. Pomysł‚ ten doskonale sprawdził‚ się™ w czasach zunifikowanych i powielanych schematów dekoracji wnę™trz pozwalają…c na stworzenie niepowtarzalnego charakteru przestrzeni. Naszym zamierzeniem było wykreowanie nowoczesnej galerii sztuki z mał‚ej przestrzeni mieszkalnej w której klient poczuje się wyją…tkowo dzię™ki podkreś›leniu jego indywidualnoś›ci estetycznej.
Autor grafiki: Tomasz Ję™drzejowski

Fototapetę™ "Cherry Blossom" można oglą…dnąć‡ w całoś›ci w naszej galerii Grafika pod linkiem:

http://ekoartprojekt.pl/gallery/13475238681_2012,07,02,395x265,sciana,fototapeta,flat,jpg.jpg


Modernizacja świetlicy w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie

20.11.2012

Trwają… prace nad realizacje… projektu przebudowy modernizacji wnętrza sali zabaw w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecię™cym w Krakowie Prokocimiu. Wię™cej informacji pod adresem:

http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1601747,startuja-prace-nad-modernizacja-swietlicy-w-uniwersyteckim,id,t.html

http://www.odnowaszpitala.pl/biegtesco2012.html